Duplicity

Post date: May 28, 2015 6:16:29 AM

Duplicity הוא חבילת תוכנה שמספקת חתימה דיגיטלית versioned, גיבוי מוצפן, ומרוחק של קבצים

משחק כפול ממציא תכנית שבי הארכיון הראשון הוא גיבוי מלא והגיבויים הבאים מוסיפים הבדלים מהגיבוי הראשון בלבד. שרשרות מורכבות מגיבוי מלא וסדרה של גיבוי מצטבר ניתן לשחזר לנקודת זמן שכל אחד מהשלבים מצטברים נלקחו ב. אם כל אחד מהגיבויים מצטברים חסרים אז הגיבוי מצטבר הבא לא ניתן לשחזר אותו. הוא עושה GnuPG, librsync, זיפ, וrdiff באמצעות זה.להעברת נתונים למאגר הגיבוי זה יכול להשתמש SSH / SCP / SFTP, גישה לקבצים מקומיים, rsync, FTP, Amazon S3 Rackspace Cloud. Google Drive.

כתובת האתר : http://www.duplicati.com

להורדת הגירסאות :

Duplicati 1.3.4 for Windows - (32bit, msi)

Duplicati 1.3.4 for Windows - (64bit, msi)

Duplicati 1.3.4 for Mac OS X - (dmg)