שינוי מצב SATA לאחר התקנת WINDOWS

Post date: Jun 24, 2015 8:59:03 AM

סוגים של מצבי SATA:

IDE - ישן,הוא איטי פשוט מצב תאימות

AHCI - AHCI עומד למארח מתקדם ממשק בקר. זה גורם Native Command Queuing) NCQ) יחד עם חמה סתימה או החלפה חמה באמצעות בקרי מארח הסידורי-ATA SATA אפשריים.

NCQ הוא אחת התכונות החשובות של AHCI לכונני SSD.

כונני SSD יכול לטפל בבקשות מהר יותר מאשר כונני דיסק קשיחים. זה יכול לעבד כל כך מהר שSSD יכול בסופו מחכה לעבודה.

NCQ מאפשר OS / בקר לבקש עד 32 בקשות בו זמנית בבת אחת. אז אתה בעצם מקבל יותר ביצועים מהכונן שלך על מצב IDE ישן יותר.

RAID - RAID מייצג מערך יתיר של דיסקים עצמאיים, מערך המקור יתיר של דיסקים זולים.

זה כלי שבאמצעותו המחשב שלך משתמש במספר דיסקים כאילו היה אחד, או כדי להגביר את הביצועים, להגן מפני כשלים בדיסק, או שניהם.

יש מצב RAID כל היתרונות של מצב AHCI. ישנם ארבעה גורמים עיקריים של התקנת

RAID: פיזור, המשתרע על פני מספר כונני נתונים, שיקוף, שמעתיק את הנתונים לדיסק אחד או יותר, יעילות חלל, אשר הוא כמה מן השטח הכולל זמין לשימוש, ועמידות בפני תקלות , שהנו מדד של כמה טוב מוגן מערך RAID הוא נגד כשל בדיסק.

Windows 7

Change to AHCI mode from IDE mode:

You can use the MS Fix it tool or edit the registry yourself.

Link to tool here: (link)

Regedit:

 1. Exit all Windows-based programs.
 2. Press [Win] + R or take the RUN option from the start menu.
 3. Now type Regedit there and press Enter Key to open up the Registry Editor Window. (If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.)
  1. Locate and then click the following registry sub key:
    1. Code:
     1. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci
 4. In the right pane right-click Start in the Name column and then click Modify.
 5. In the Value data box, type 0 [3 is default], and then click OK.
 6. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
 7. Restart your computer
 8. Go to UEFI/BIOS and enable AHCI, Save & Reboot
 9. Another restart will be required to finish the driver installation.

Windows 8

Change to AHCI mode from IDE mode:

Link to some other info here: (link)

Regedit:

 1. Exit all Windows-based programs.
 2. Press [Win] + R or take the RUN option from the start menu.
 3. Now type Regedit there and press Enter Key to open up the Registry Editor Window. (If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.)
  1. Locate and then click the following registry sub keys:
    1. Code:
     1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\
 4. Locate the Error Control entry which should have a value of 3. Right-click on the entry name, select Modify, change the value from 3 to 0 and click OK.
  1. Locate and then click the following registry sub keys:
    1. Code:
     1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
 5. Locate an entry named "0" with a value of 3. Change the value to 0 by following the procedure in step 5.
 6. Restart your computer
 7. Go to UEFI/BIOS and enable AHCI, Save & Reboot
 8. Another restart may be required to finish the driver installation