ניקוי זכרון המטמון - clear DNS cache

Post date: Jul 5, 2012 7:26:21 AM

כדי לנקות את זכרון המטמון ( היסטורית ) רשומות הDNS במחשב יש לעשות את הפעולות הבאות :

1. הולכים להתחל

2. הפעלה

3. רושמים "CMD" ולוחצים ENTER

4. רושמים "ipconfige /flushdns" ואז ENTER

5.ואז יופיע " Successfully flushed the DNS Resolver Cache" וזה אומר שהרשומות נמחקו