מיגרציה מ SBS 2003 לשרת Exchange 2010 ב 20 שלבים

Post date: Jul 10, 2012 1:51:53 PM

כאשר מבצעים מיגרציה משרת Exchange 2003 ל 2010 , ובפרט שמדובר ב SBS 2003 רצוי לבצע זאת בצורה ובסדר הנכון, להלן 20 שלבים למיגרציה נכונה...

1. תחילה יש להפוך את מצב שרת הדואר Exchange 2003 למצב של Native Mode .

2. יש לוודא ששרתי ה Exchange 2003 מעודכנים ב חבילת שירות SP2.

3. יש לעלות את רמת ה Functional Level ב Forest וב Domain ל 2003.

4. יש צורך להרחיב את הסכמה ב 2003 ע"י Adprep ל Forest ול Domain.

5. התקנת Server 2008 התקנה חדשה.

6. הורדת עדכונים לשרת ה – 2008.

7. התקנת IIS על שרת ה 2008.

8. לצרף לדומיין ע"י DCPROMO לדומיין קיים.

9. העברת 5 ROLES לשרת החדש ובדיקה ע"י NETDOM QUERY FSMO

10. התקנת Exchange 2010 לפי ההנחיות של מיקרוסופט.

11. בשרת Exchange 2010 הרצת הפקודה – setup.com /preparead להכנת השרת למיגרציה.

12. במהלך ההתקנה ה 2010 יזהה את שרת ה 2003 ויצור Routing Group שיקשר בין השרתים.

13. כאשר נפתח את ה EMC של שרת הדואר נוכל לראות את כל תיבות הדואר מה 2003.

14. ע"י סימון התיבות נוכל לבחור ב MOVE ולבצע העברה לבסיס נתונים החדש ב 2010.

15. לאחר שהתיבות עברו יש לסמן ב Move Request את התיבות שעברו וללחוץ על Clear .

16. ב Exchange 2010 יש לוודא ש PF נוצר והסתנכרן (במידה וקיים) כולל OAB .

17. מה 2003 ESM יש להעביר את ה PF לשרת החדש.

18. לאחר שבוודאות הכל עבר(דואר ו PF ) יש למחוק את ה PF ואת ה Information store מה 2003.

19. ב 2003 יש למחוק שאריות ע"י שימוש ב ADSIEDIT.

20. לבסוף, ניתן להסיר את ה SBS בצורה מסודרת או פשוט לנתקו מהרשת.

הערה, בשום פנים ואופן אין לנתק את שרת ה SBS לפני שבצועה הסרה מסודרת (בעיקר אם יש תקיות ציבוריות).