העברת Windows XP ממחשב ישן לחדש

Post date: Apr 24, 2012 7:37:20 AM

יש להוריד את קבצי הDLL Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys, Pciidex.sys

צריך לפתוח את הקובץ ZIP ואת קבצי הDLL יש להעתיק ל

c:\windows\system32\drivers

ואת קובץ הREG למזג על ידי כפתור ימיני