תיקון קבצי מערכת ב- Windows Xp And Server 2003

Post date: Jul 10, 2012 1:01:21 PM

כלי הבדיקה System File Checker מאפשר למנהל מערכת לסרוק את כל הקבצים המוגנים על מנת לאמת את גירסאותיהם. אם כלי הבדיקה System File Checker מגלה שקובץ מוגן הוחלף, הוא מאחזר את הגירסה הנכונה של הקובץ מתיקיית המטמון (%Systemroot%\System32\Dllcache) או מקבצי המקור של התקנת Windows ולאחר מכן מחליף את הקובץ השגוי. כלי הבדיקה System File Checker גם בודק את תיקיית המטמון ומאכלס אותה מחדש. כדי להפעיל את כלי הבדיקה System File Checker, עליך להיכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת. אם תיקיית המטמון הופכת לפגומה או לבלתי ניתנת לשימוש, באפשרותך להשתמש בפקודות sfc /scannow, ‏sfc /scanonce או sfc /scanboot כדי לתקן את תוכנה.

תחביר כלי הבדיקה System File Checker Tool

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]

 • /Scannow: סורק מייד את כל קבצי המערכת המוגנים ומחליף גירסאות שגויות בגירסאות הנכונות של Microsoft. פקודה זו עשויה לדרוש גישה לקבצי המקור של התקנת Windows.
 • /Scanonce: סורק את כל קבצי המערכת המוגנים פעם אחת, כשמפעילים מחדש את המחשב. פקודה זו עשויה לדרוש גישה לקבצי המקור של התקנת Windows כאשר מפעילים מחדש את המחשב. ערך DWORD של SfcScan נקבע כ-2 במפתח הרישום הבא כשמפעילים את הפקודה הזו:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: סורק את כל קבצי המערכת המוגנים בכל פעם שמפעילים את המחשב. פקודה זו עשויה לדרוש גישה לקבצי המקור של התקנת Windows בכל פעם שמפעילים את המחשב. ערך DWORD של SfcScan נקבע כ-1 במפתח הרישום הבא כשמפעילים פקודה זו:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: מחזיר את הסריקה להגדרות ברירת המחדל (אל תסרוק קבצים מוגנים כשמפעילים את המחשב). גודל ברירת המחדל של המטמון לא מאופס כשמפעילים פקודה זו. פקודה זו מקבילה לבורר /Enable ב-Windows 2000.
 • /Purgecache: מוחק את מטמון הקבצים וסורק מיד את כל קבצי המערכת המוגנים. פקודה זו עשויה לדרוש גישה לקבצי המקור של התקנת Windows.
 • /Cachesize=x: קובע את גודל המטמון כ-x מגה-בתים (MB). גודל ברירת המחדל של המטמון הוא 50MB. פקודה זו דורשת להפעיל מחדש את המחשב ולאחר מכן להפעיל את הפקודה /purgecache כדי להתאים את גודל מטמון הדיסק. פקודה זו קובעת את ערך DWORD של SfcQuota כ-x במפתח הרישום הבא:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon