חסר או פגום Ntfs.sys

Post date: Dec 15, 2013 6:21:05 PM

להודעת השגיאה הבאה:

Windows could not start because the following file is missing or corrupt (לא ניתן להפעיל את Windows כיוון שהקובץ הבא חסר או פגום) System32\Drivers\Ntfs.sys

כדי לפתור בעיה זו, החלף את קובץ Ntfs.sys החסר או הפגום:

 1. השתמש בדיסקי ההפעלה של Windows XP או בתקליטור של Windows XP כדי להפעיל מחדש את המחשב.
 2. כשהמסך "ברוכים הבאים לתוכנית ההתקנה" מופיע, לחץ על R כדי לבחור את האפשרות כדי לתקן התקנת Windows XP באמצעות מסוף השחזור לחץ R.
 3. הקלד את מספר התקנת ה-Windows שברצונך לגשת אליה ממסוף השחזור, ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. כאשר תוצג לך בקשה לכך, הקלד את סיסמת המנהל ולאחר מכן הקש ENTER. אם לא קיימת סיסמת מנהל מערכת, הקש ENTER.
 5. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודות הבאות (הקש ENTER לאחר כל פקודה):
  1. cd \windows\system32\drivers
  2. ren ntfs.sys ntfs.old
  3. הערה פעולה זו משנה את שם קובץ Ntfs.sys הפגום ל-Ntfs.old. אם הקובץ Ntfs.sys לא נמצא, הקובץ חסר.
 6. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה, ולאחר מכן הקש ENTER:
  1. copy cd:\i386\ntfs.sys drive:\windows\system32\drivers
  2. שבה cd הוא אות הכונן עבור כונן התקליטורים שמכיל את תקליטור Windows XP , ו- drive הוא הכונן שבו התקנת את Windows XP.
 7. הסר את תקליטור Windows XP מכונן התקליטורים שלך, הקלד quit (צא) בשורת פקודה, ולאחר מכן הקש ENTER כדי לצאת ממסוף השחזור.
 8. הפעל מחדש את המחשב.