מחיקת רישיונות טרמינל במחשב לקוח

Post date: May 12, 2010 8:21:47 PM

יש להיכנס לREGEDIT עם הרשאות administrator ולמחוק mslicensing

Delete Key:

HKEY_LOCALMACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSLICENSING